Akılsız, muttakilerin imamı olamaz

44266 İmam Ca’fer (a.s.) şöyle buyurdu:

 “Allah (c.c.) Hz. İbrahim’e (a.s.) buyurdu  ki:

‘Seni insanlar için imam yapacağım.’

Hz. İbrahim bu makamı gözünde  büyüttüğü için dedi ki: ‘Benim soyumdan da.’ Allah (c.c.), ‘Zâlimlere ahdim  ermez’ dedi.

Zeyd eş- Şahham şöyle rivayet etmiştir:

Ebu Abdullah (Ca’fer Sâdık aleyhisselâm)’ın şöyle dediğini duydum: “Allah Tebareke ve Teâlâ, İbrahim’i nebi yapmadan önce kul edindi, resul yapmadan önce nebi yaptı, onu halil edinmeden önce resul yaptı ve onu imam yapmadan önce halil edindi. Bütün meziyetleri üzerinde toplayınca dedi ki: ‘Seni insanlar için imam yapacağım.’ İbrahim bu makamı gözünde büyüttüğü için dedi ki: ‘Benim soyumdan da.’ Allah dedi ki: ‘Zâlimlere ahdim ermez.’ (Bakara, 124). Akılsız, beyinsiz kimse, muttaki insanın imamı olamaz.”
İbn Ebu Yafur şöyle rivayet etmiştir:
Ebu Abdullah (Ca’fer Sâdık aleyhisselâm)’ın şöyle dediğini duydum: “Nebilerin ve resullerin efendileri beş kişidir. Bunlar; Ulu’l-azm resullerdir. Nübüvvet ve risâlet değirmeninin çarkı onlarla dönüyor. Bu resuller; Nuh, İbrahim, Musa, İsa ve Muhammed’dir (s.a.a.). Salât ve selâm O’nun, Ehl-i Beyt’inin ve bütün nebilerin üzerine olsun.”
Cabir şöyle rivayet etmiştir:
Ebu Ca’fer (Muhammed Bâkır aleyhisselâm)’ın şöyle dediğini duydum: “Allah, İbrahim’i nebi yapmadan önce kul edindi, resul yapmadan önce nebi yaptı, onu halil (dost) edinmeden önce resul yaptı ve onu imam yapmadan önce halil edindi. Bütün meziyetleri üzerinde toplayınca Allah, ona dedi ki: ‘Ben seni insanlara imam yapacağım.’ İbrahim, Allah’ın kendisine yönelik bu bağışını gözünde büyüttüğü için dedi ki: ‘Ey Rabbim, benim soyumdan da.’ Allah dedi ki: ‘Zâlimlere, ahdim ermez.’ (Bakara, 124).”
Zurare şöyle rivayet etmiştir:
Ebu Ca’fer (Muhammed Bâkır aleyhisselâm)’a Allah Azze ve Celle’nin, “O bir resul, nebi idi” (Meryem, 54) âyetiyle ilgili olarak bir soru yönelttim ve dedim ki: “Resul nedir, nebi nedir?”
Buyurdu ki: “Nebi, rüyasında gören, sesi duyan ve melekle bizzat karşılaşmayan kimseye denir. Resul ise sesi işiten, rüyasında gören ve bizzat melekle karşılaşan kimseye denir.”
Dedim ki: “Peki, imamın bu bağlamdaki mertebesi nedir?”
Buyurdu ki: “İmam ses işitir ama rüyasında görmez ve melekle bizzat karşılaşmaz.” Sonra şu âyeti okudu: “Senden önce hiçbir resul, nebi (ve muhaddes) göndermedik ki…” (Hac, 52).
PAYLAŞ

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Soru: