‘Velayetinizi inkâr eden dalâlete sapar’

Cenab-ı Hak buyurdu ki: “Ey Muhammed! Seni, Ali, Fâtıma, Hasan ve Hüseyin’i nurumdan yarattım. Kim sizin velayetinizi kabul ettiyse zafere ulaştı ve mü’minlerden oldu.

19646 “Peygamber (Rabbi tarafından) kendisine indirilene iman etti. Müminler de…” (Bakara, 285) Bu ayetle ilgili olarak, Harezmî; Şafii  âlimi Muhammed b. İbrahim Hameveyni’den Ebi Selma dedi ki:

 Hz. Resûlullah’ın şöyle buyurduğunu duydum:

 “Mi’rac’a çıktığımda yüce Allah bana dedi ki:

 ‘Peygamber, (Rabbi tarafından) kendisine indirilene iman etti.’

Ben de dedim ki: ‘Müminler de.’

Yüce Allah bunun üzerine şöyle buyurdu; ‘Ey Muhammed! Sana selam olsun, Sen doğruyu söyledin. Senden sonra ümmetine Senin yerine geçmek üzere kimi seçtin?’ Ben dedim ki: ‘Ehlimin en hayırlı olanını seçtim.’  Bana buyurdu ki: ‘Ali bin Ebu Tâlib’i mi seçtin.’  Ben dedim ki: ‘Evet, ey Rabbim!’ Cenab-ı Hak bunun üzerine Bana hitaben, ‘Ey Muhammed! Yeryüzüne baktım; Seni seçtim, Sana isimlerimden bir isim verdim. Ben her zikredildiğimde Sen de zikredilesin; Ben Mahmud olanım, Sen ise Muhammed’sin, sonra bir daha yeryüzüne baktım ve Ali’yi seçtim, ona isimlerimden bir isim verdim. En yüce olan (Aliyyu’l-A’la) Benim, o da yüce olan Ali’dir. Ey Muhammed! Seni, Ali, Fâtıma, Hasan ve Hüseyin’i nurumdan (nur gölgeleri olarak) yarattım. Sonra da sizlerin velayetini göklere ve iki yeryüzüne sundum. Kim sizin velayetinizi kabul ettiyse zafere ulaştı ve mü’minlerden oldu. Kim de sizin velayetinizi inkâr eder ve kabul etmezse küfre ve dalâlete saptı. Ya Muhammed! Bir kul, soyu kesilene kadar veya beli bükülene kadar Bana ibadet etse dahi, bu haliyle sizin velayetinizi inkâr ederse onu kesinlikle affetmeyeceğim. Ancak sizin velayetinizle gelirse…’ buyurdu.”

PAYLAŞ

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Soru: