Akılsız, muttakilerin imamı olamaz

 İmam Ca’fer (a.s.) şöyle buyurdu:  “Allah (c.c.) Hz. İbrahim’e (a.s.) buyurdu  ki: ‘Seni insanlar için imam yapacağım.’ Hz. İbrahim bu makamı gözünde  büyüttüğü için dedi […]

‘Velayetinizi inkâr eden dalâlete sapar’

Cenab-ı Hak buyurdu ki: “Ey Muhammed! Seni, Ali, Fâtıma, Hasan ve Hüseyin’i nurumdan yarattım. Kim sizin velayetinizi kabul ettiyse zafere ulaştı ve mü’minlerden oldu.  “Peygamber […]

Hz. Ali’nin hükmü en doğru hükümdür

“… Hakka eriştiren mi, yoksa götürülmeden gidemeyen mi uyulmaya daha layıktır. Ne oluyor size, nasıl hüküm ediyorsunuz?”  “En büyük hac günü, Allah ve Resulü’nden insanlara […]

Ali’nin Hizbi Allah’ın Hizbidir

İmâm Muhammed Bâkır (a.s) şöyle buyurdu: “Ali b. Ebî Tâlib (a.s.), Allah’ın, Muhammed’e (s.a.a.) bir hediyesiydi. O bütün vasîlerin ve kendinden önceki peygamberler ve resullerin […]